regulatory-en

Speluitleg

Inzet basisvaardigheden

Bij alle pokervarianten zult u wel een vorm van wedden aantreffen. Dit houdt in dat voordat een speler zijn kaarten kan laten zien en de pot kan winnen (aangenomen dat deze de beste hand heeft), de speler eerst met de weddenschappen van de overige spelers mee moet gaan. Het aantal wedronden per hand hangt af van de gespeelde pokervariant. Individuele wedronden volgen echter in het algemeen hetzelfde patroon.

Een typische wedronde

In een typische wedronde treft u een bepaalde pot aan welke het resultaat is van de eerdere wedronden. De speler die de eerste inzet dient te plegen wordt vastgesteld door de reglementen van de gespeelde variant. De persoon aan wie hierna de beurt valt is te allen tijde de speler aan de linkerkant van de persoon die de laatste inzet heeft gepleegd.

Stoppen, checken, inzetten of verhogen

Wanneer het uw beurt is om te handelen, heeft u de keuze uit een aantal mogelijkheden. Indien u niet veel potentie in uw hand ziet kunt u altijd stoppen – u legt dan uw kaarten op tafel en u laat de overige spelers om het bedrag in de pot spelen. Indien niemand in deze wedronde ingezet heeft, heeft u de keuze om te checken.

Als u checkt zet u niets in en gaat de beurt door naar de speler aan uw linkerkant.

Als één van de voorgaande spelers in deze wedronde echter al een inzet gemaakt heeft, kunt u niet kiezen voor checken. U kunt vanzelfsprekend te allen tijde stoppen, maar als u wilt spelen zult u moeten kiezen tussen meegaan of verhogen.

U gaat mee met een inzet door een inzet van dezelfde grootte als de vorige inzet te maken.

U verhoogt door een hogere inzet dan de laatst gemaakte inzet te doen.

Bijvoorbeeld

Stel dat een speler $1 inzet; u gaat met de inzet mee door een evenwaardige inzet te maken van $1 of u verhoogt door meer dan $1 in te zetten.

Het wedden beëindigen

De wedronde komt tot een einde wanneer alle spelers gestopt zijn, of wanneer alle spelers dezelfde inzet in de pot gemaakt hebben. Er wordt nu een volgende kaart uitgedeeld. Indien het de laatste wedronde betrof worden de resterende handen vergeleken om te bepalen wie de winnaar is, ook bekend als de showdown.

Winnen zonder uw kaarten te tonen

Als alle resterende spelers stoppen nadat u een inzet gemaakt heeft of nadat u een inzet verhoogt heeft, wint u zonder dat u uw kaarten hoeft te vertonen. Dit is een veelvoorkomende situatie in poker en stelt u in staat om te bluffen tijdens uw pokerspel. U hoeft uw winnende hand niet te tonen om de pot te winnen. Men denkt vaak dat bluffen geen groot deel van het spel uitmaakt, maar het blijft toch een typische eigenschap van het spel.

De eerste wedronde

De eerste wedronde steekt iets ingewikkelder in elkaar dan de typische, opeenvolgende wedrondes zoals hierboven beschreven.

Blinds of antes

Vóór het uitdelen van de kaarten dienen één of alle spelers een verplichte inzet, een blind of een ante (zie hieronder), te maken. Met deze inzet wordt er een beginpot gecreëerd waarover gestreden kan worden. Zoniet zouden de spelers eenvoudigweg op de best mogelijke kaarten wachten zonder dat het hun iets zou kosten. Zo wordt het poker echter wel heel eentonig.

Na het plegen van de verplichte inzetten en het delen van de kaarten gaat de eerste wedronde van start. Hoe dit in zijn gang gaat hangt af van het feit of er “antes” of “blinds” gemaakt zijn.

Spelen met antes

Een ante is een geforceerde inzet die alle spelers moeten maken voordat de kaarten uitgedeeld worden. De inzet staat doorgaans gelijk aan 10% van de Small bet.

Na het delen van de kaarten dient één van de spelers de eerste inzet te maken, wie dit zal zijn wordt bepaald door de reglementen van de gespeelde variant. Na de inzet van de eerste speler gaat de beurt naar de eerstvolgende speler aan de linkerkant, op dezelfde manier zoals reeds hierboven beschreven.

Spelen met blinds

Een blind is een geforceerde inzet die enkele van de deelnemende spelers dienen te plaatsen voordat de kaarten gedeeld kunnen worden. Dit zijn doorgaans de twee spelers aan de linkerzijde van de dealer. De eerste speler legt meestal een klein bedrag in de pot, de zogenaamde "small blind", terwijl de tweede speler meestal de grotere inzet plaatst, de zogenaamde "big blind".

Blinds, in tegenstelling tot antes, worden als live beschouwd. Zij tellen als een geldige inzet in de eerste wedronde.

Na het uitdelen van de kaarten wordt de eerste wedronde aangevangen door de speler aan de linkerkant van de big blind. Daar de big blind als een standaard inzet geldt is het deze speler niet toegestaan om te checken. Stoppen behoort wel tot zijn opties, maar als hij verder wil spelen dient hij te kiezen tussen meegaan of verhogen.

Indien de speler ervoor kiest om mee te gaan dient hij een inzet evenwaardig aan de big blind te plaatsen. Indien hij ervoor kiest om te verhogen dient hij een grotere inzet dan de big blind te plaatsen (tenminste twee keer zo groot als de big blind).

Dan gaat de beurt, zoals in een typische wedronde, door naar de speler aan de linkerkant.

Small blind

Indien het u ten beurt valt om de small blind te plaatsen kunt u een keuze maken tussen stoppen, meegaan of verhogen. Daar de small blind tevens als een geldige inzet geldt is het voor u voordeliger om mee te gaan. Indien de small blind bijvoorbeeld $1 bedraagt, hoeft u slechts $3 in te zetten om met een inzet van $4 mee te gaan. Met 'meegaan' wordt bedoeld dat u de laatste inzet evenaart, en daar de blinds live zijn, kunt u tijdens het berekenen van de benodigde inzet om mee te gaan met de vorige inzet uw small blind daarbij optellen.

Big blind

Indien het u ten beurt valt om de big blind te plaatsen beschikt u nog steeds over de keuzes stoppen, meegaan of verhogen. Daar de big blind tevens als een geldige inzet geldt is het voor u nu nog voordeliger om mee te gaan. Als u ervoor kiest om mee te gaan, dient u een gelijkwaardige inzet aan de vorige inzet te maken waarna u het totale bedrag van de big blind hiervan aftrekt. Indien de big blind bijvoorbeeld $2 bedraagt, en een speler $4 ingezet heeft, kunt u voordelig meegaan door $2 in de pot te leggen.

Checken tijdens de big blind

Indien het in de eerste ronde uw beurt is om de big blind te maken, liggen de regels een beetje anders. Wanneer na het maken van de big blind de wedbeurt weer bij u terechtkomt, en geen van de overige spelers uw big blind verhoogt heeft, heeft u de mogelijkheid om te checken of een inzet te plaatsen.

Dit is een afwijkende regel en kan voor de beginnende pokerspeler nogal verwarrend zijn. U zult hier echter na verloop van tijd snel gewend aan raken.

Showdown

Indien er na beëindiging van de laatste wedronde nog meerdere spelers aan het spel deelnemen, is het tijd voor de showdown. Dit houdt in dat de resterende spelers hun kaarten tonen en beslissen wie de beste hand bezit.

De showdown begint bij de speler die de laatste inzet gemaakt heeft. In andere woorden, de laatste inzet waarmee de overige spelers meegingen.

Twee voorbeelden

In de laatste wedronde speelt zich het volgende scenario af: speler nummer 1 zet $5 in, speler nummer 2 ziet niet veel potentie in zijn hand en stopt met spelen en speler nummer 3 gaat met de inzet mee. Hieruit volgt dat speler nummer 1 als eerste zijn kaarten moet laten zien.

Een ander scenario: In de laatste wedronde met slechts twee resterende spelers zet speler nummer 1 $10 in, waarop speler nummer 2 met een verhoging reageert en dienovereenkomstig $20 in de pot legt. Speler nummer 1 besluit om met deze inzet mee te gaan. Dit heeft dus tot gevolg dat speler 2 als eerste zijn kaarten moet laten zien aangezien hij de persoon is die de laatste inzet gemaakt heeft.

Hand niet laten zien

Als de speler voorafgaand aan u in een showdown een betere hand laat zien dan u, bent u niet verplicht om uw hand te tonen.

Winnen zonder uw hand te vertonen

In het geval u een inzet maakt of een inzet verhoogt waarna alle spelers stoppen met spelen, wint u de pot zonder dat u uw hand hoeft te vertonen. Dit is een veelvoorkomende situatie in poker en stelt u in staat om te bluffen tijdens uw pokerspel. U hoeft uw winnende hand niet te tonen om de pot te winnen. Men denkt veelal dat bluffen geen groot deel van het spel uitmaakt, maar het blijft toch een typische eigenschap van het spel.